CLUB’S HISTORY (IN FINNISH)

PERUSTAMINEN JA ALKUHUUMA (1994-1997)

Liikenneakatemia (LINKKI) on perustettu keväällä 1994 täyttämään liikenneteknillisen vapaamuotoisen toiminnan aukko. Nämä lauseet on nähty moneen kertaan – milloinkin tukihakemuskirjeessä, milloinkin kerhon kotisivuilla kertomassa yhdistyksen ydinasioista. Idea perustamiselle oli koulun ulkopuolisen toiminnan järjestäminen liikennetekniikan syventäviä kursseja käyville opiskelijoille. Yhdistyksen ensimmäisiä ajatuksia oli “kokoontua silloin tällöin juomaan viiniä ja puhumaan fiksuja liikenneasioista”. Tavoitteet olivat korkealla myös akateemiselle keskustelulle – yhdistyksen nimeksi valikoituikin äänestyksen kautta Liikenneakatemia. Perustavan kokouksen tarkka päivämäärä ei ole tiedossa, joten ensimmäinen varsinainen todiste yhdistyksestä on avattu tili Kansallis-Osake-Pankissa 21.3.1994. Säännöt hyväksyttiin TKY:n edustajiston kokouksessa 26.5.1994. Liikenneakatemian alkuvuosien aikana linkkiläisten iloksi järjestettiin aktiivisesti saunailtoja. Linkkiläiset osallistuivat Tampereella vuonna 1994 ja Turussa vuonna 1996 järjestetyille Tie- ja liikennepäiville. Vuonna 1996 linkkiläiset tekivät ensimmäisen ulkoexcursionsa, joka suuntautui Tukholmaan. Ulkoexcursiota rahoitettiin liikennetutkimus-aiheisissa talkootöissä kerätyillä varoilla. “Vapaaehtoiset” palelivat talvella mm. Länsisataman portilla haastattelemassa kielitaidottomia rekkakuskeja ja Vantaan liityntäpysäköintipaikoilla laskemassa olemattomia autoja. Ulkoexcursion tutustumiskohteena oli mm. Södra Länkenin juuri avautunut työmaatoimisto Globenin läheisyydessä. Yöpyminen tapahtui hostellissa, jonka saunassa oli ruotsalaistyyppinen kivetön kiuas. Suunniteltu baarikierros Tukholman yöhön jäi valitettavan lyhyeksi, kun linkkiläisten sisäänpääsy estettiin heti heidän esittäydyttyään suomalaisiksi opiskelijoiksi… Liikenneakatemialle luotiin myös oma logo, jonka Tuomo Eloranta suunnitteli vuonna 1996. Vuonna 1997 Liikenneakatemia järjesti ensimmäisen keskustelutilaisuutensa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tiloissa otsikolla “Autoilun rajoittaminen Helsingissä”. Kutsuttuja olivat mm. Klaude “Kopteri” Bremer ja Hannele Luukkanen. Ensin mainittu ei saapunut kuitenkaan paikalle.

TAANTUMISEN VUODET (1998-2000)

Arkistoitua materiaalia on näiltä vuosilta jäljellä erittäin vähän. Joidenkin lähteiden mukaan toimintaa kuitenkin oli jonkin verran. Kuitenkin Liikenneakatemian toiminta uhkasi lakata kokonaan 90-luvun lopulla. Rakennusinsinöörikilta IK:n puheenjohtaja Teemu Sihvola tuli ajatelleeksi vuonna 2000, että liikennetekniikan opiskelijoille tulisi olla oma ammattiainekerhonsa. Tällainen oli hänen yllätyksekseen kuitenkin jo olemassa… Vaalikokous järjestettiin marraskuussa 2000, jolloin hallitukseen saatiin uusia innokkaita jäseniä.

UUSI ALKU (2001-2003)

Vuosi 2001 kului lähinnä toiminnan uudelleen käynnistämisessä ja jäsenistön rekrytoimisessa. Pitkästä aikaa järjestettiin isompi tapahtuma, saunailta Rantasaunalla. Saunassa mm. testailtiin alkoholin vaikutusta kuljettajan ajosuoritukseen screenille heijastetun Colin McRae -rallin avulla. Ilmaista olutta sai merkkaamalla oman nimen kohdalle pullon aloittamis- ja lopettamiskellonajan. Testin “tieteelliset” tulokset ovat jääneet unholaan (tiettyä excel-kikkailua kuitenkin tiettävästi tapahtui). Tietojen mukaan myös yksi excursio konsulttiyritykseen ehdittiin syksyllä järjestää. Vuonna 2002 järjestettiin ensimmäinen Liikenneakatemiapäivä, jonka aiheena oli “Liikennetekniikan opetuksen kehittäminen TKK:lla”. Jäsenille annettiin jälleen   mahdollisuus osallistua edullisesti Väylät ja Liikenne -tapahtumaan, joka järjestettiin Jyväskylässä. Vuosi tarjosi yhdistykselle myös uusia vaikutusmahdollisuuksia Liikenneakatemian saadessa edustajansa sekä liikennelaboratorion opetuksen kehittämistyöryhmään että RILin liikenne- ja kuljetusjaoston johtoryhmään. Yrityksiin järjestettiin useampia excursioita ja lisäksi vuonna 2003 Liikenneakatemia toimi ensimmäistä kertaa saunaillan isäntänä Englannin Leedsista viikon mittaiselle opintomatkalle Suomeen tulleille liikennealan opiskelijoille.

VIRALLISTAMISEN VUODET (2004-2007)

Vuoteen 2004 mennessä toiminta oli saatu takaisin raiteilleen ja historian kolmannen Liikenneakatemiapäivän yhteydessä järjestettiinkin yhdistyksen 10-vuotisen taipaleen kunniaksi vuosijuhlat. Päivän aluksi R-osastolla järjestettiin liikenneturvallisuuteen liittynyt seminaariosuus, jonka jälkeen lähdettiin Kasarmikadun Cantina Westiin juhlimaan vuosijuhlia. Seuraavien vuosien aikana järjestettiin tiheästi excursioita kohteiden vaihdellessa konsulttiyrityksistä Tiehallintoon ja Ratahallintokeskuksesta Merenkulkulaitokseen. Brittisaunaillan perinnettä jatkettiin leedsiläisten kanssa ja parillisina vuosina osallistuttiin Väylät & Liikenne -tapahtumaan. Myös jääkiekko-otteluissa käytiin yritysten vieraina useampaankin otteeseen. Vuonna 2004 aloitettiin prosessi Liikenneakatemian saamiseksi oikeuskelpoiseksi rekisteröityneeksi yhdistykseksi. Prosessi venähti Patentti- ja rekisterihallituksen byrokratian rattaissa odotettua pidemmäksi, ja se saatiin vihdoin päätökseen vuonna 2007. Prosessin aikana laitettiin PRH:n pyynnöstä muun muassa yhdistyksen säännöt uuteen uskoon ja yhdistyksen virallinen nimi sai silloisen muotonsa; Ammattiainekerho Liikenneakatemia – LINKKI ry.

VAKIINTUNUT TOIMINTA (2008-2012)

Vuosittain jatkettiin edellisvuosina toimivaksi osoittautuneita toimintamalleja, ja vuoteen 2008 mennessä toiminnalle olikin muodostunut tietty sapluuna, joka koostui excursioista, vuosittaisista Liikenneakatemiapäivästä ja Brittisaunaillasta sekä joka toinen vuosi järjestettävästä Väylät & Liikenne -reissusta. Vuonna 2009 juhlittiin jälleen vuosijuhlia, kun päärakennuksen C-salissa järjestetyn Liikenneakatemiapäivän jälkeen siirryttiin Servin mökkiin juhlimaan 15-vuotiasta Linkkiä. Juhlien yhteydessä jaettiin myös uudenlainen tunnustus, kun Pentti Murole kutsuttiin yhdistyksen historian ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Huhtikuussa 2010 järjestettiin ”yhdistyksen ensimmäinen ulkomaan excursio, joka suuntautui Viroon” (huolimatta siitä, että vuonna 1996 oltiin kyllä käyty jo Tukholmassa). Excursiolla tutustuttiin niin paikalliseen tietyömaahan, teknilliseen yliopistoon kuin Tallinnan liikennetilanteeseenkin. Suhteita tiivistettiin entisestään myös muihin otaniemeläisiin ammattiainekerhoihin, mistä osoituksena muiden IK:n ammattiainekerhojen kanssa yhteistyössä järjestetyt jokavuotiset Mommilanjärven soutelureissut, RIL-glögien jatkot ja Members Only -bileet. Vuonna 2010 aloitettiin myös yhteistyö Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetusalan ammattiainekerho Liittymän kanssa, kun juuri perustettu kerho kutsuttiin mukaan excursiolle ja saunailtaan. Yhteistyö jatkui seuraavana vuonna, kun linkkiläiset kävivät Tampereella tutustumassa P-Hämpin pysäköintilaitostyömaahan. Vuonna 2012 tamperelaiset Liittymä ja Seula kävivät puolestaan tutustumassa Linkin ja MVR-kerhon (nyk. MKR) kanssa pääkaupunkiseudun suuriin infrahankkeisiin.

TUTKINTORAKENTEEN UUDET TUULET (2013-2015)

Aalto-yliopiston tutkintorakenne uudistui merkittävästi vuodesta 2013 alkaen. Tämä aiheutti etenkin insinööritieteiden korkeakoulun piirissä toimiville järjestöille päänvaivaa, sillä uusi rakenne ei lainkaan sopinut yhteen perinteisen kiltajaon kanssa. Liikennetekniikkaa sivuavat kurssit siirtyivät rakennetun ympäristön kandidaattiohjelmaan (RYM), jonka opiskelijat ottaa vastaan Maanmittarikilta (MK). Maisterivaiheessa alaa voi opiskella englanninkielisessä Spatial Planning and Transportation Engineering -ohjelmassa (SPT), jonka ensimmäiset opiskelijat aloittivat vuonna 2016. Parin vuoden ajan Linkki jatkoi toimintaansa entiseen tapaan tiivistäen samalla yhteyksiä myös MK:n suuntaan. 2013 järjestettiin mm. yhteiset pikkujoulut kiinteistötalouden ammattiainekerho Fundin kanssa. Syksyllä 2014 Linkki juhlisti 20-vuotista taivaltaan kuitenkin perinteisin menoin, ja IK:n hymni raikui ravintolalaiva Wäiskin kannella. Samoihin aikoihin kerhon logo päivitettiin hieman modernimpaan ja useampia liikennemuotoja edustavaan asuun uuden ajan merkiksi, kun toinen tie korvattiin raiteella. Vuonna 2015 toteutettiin yhdessä Liittymän kanssa pitkästä aikaa ulkomaan excursio, kohteena Englanti. Lontoon lisäksi vierailtiin Leedsissä pitkäaikaisen yhteistyön kunniaksi. Yhteistyö Maanmittarikillan kanssa oli kuitenkin jäänyt pintapuoliseksi, eikä RYM-opiskelijoista saatu juuri uusia jäseniä. Ilmassa oli vakava huoli toiminnan jatkumisesta, ja jopa Liikenneakatemiapäivä jäi järjestämättä ensimmäistä kertaa sitten perinteen aloittamisen.

 

SIIRTYMINEN MAANMITTARIKILLAN SUUNTAAN JA TOIMINNAN LAAJENTAMINEN (2016-)

Mitä ilmeisimmin huoli välittyi lopulta oikeaan suuntaan, sillä vuoden 2016 alusta Linkkiä lähti luotsaamaan valtaosin RYM-opiskelijoista koostuva hallitus. Mukaan saatiin kuitenkin jo kolme vuotta Linkin hallituksessa istunut, tutkintorakenteen uudistuksen yhteydessä alaa vaihtanut Heikki Salko, mistä oli suuri hyöty toiminnan jatkuvuuden kannalta. RYM-vetoisen hallituksen avulla myös tapahtumiin saatiin RYM-opiskelijoita, ja aktiivisten jäsenten määrä lähti nousuun.  Perinteiset Brittisaunailta, MO-bileet ja välivuoden jälkeen paluun tehnyt Liikenneakatemiapäivä säilyivät, mutta koska kerho ei ollut enää Rakennusinsinöörikillan alaisuudessa, toimintaa alettiin laajentaa itsenäisenä yhdistyksenä: Pizzakaljasitsit näkivät päivänvalon 2017, ja 2018 kokeiltiin kesätyötapahtumaa, kesäpäiviä ratikka-ajeluineen ja omia pikkujouluja RIL-glögien sijaan. Myös opintoasioista pidettiin huolta, kun korkeakoululle tehtiin vetoomus tietekniikan kurssin säilyttämiseksi. Allekirjoituksia saatiin opiskelijoiden lisäksi useilta tahoilta, mutta dekaani ei reagoinut koko asiaan, vaikka vetoomus toimitettiin hänelle kahdesti.  Toukokuussa 2019 päästiin juhlimaan 25-vuotista Linkin taivalta Ensi linjalla NewCo Juhlasalissa, mitä seurasi yllätyksellinen tilausraitiovaunukiertoajelu jatkoille punavuorelaiseen anniskelu- ja diskoteekkiravintolaan. Tuoreimpia uudistuksia Linkin toiminnassa ovat Rata-seminaariin osallistuminen ja Nokkakolari-kesätapahtuman järjestäminen vuodesta 2020 alkaen. Tapahtuma- ja jäsenmäärän kasvun perusteella voikin sanoa, että vaikka toiminnan vakiinnuttaminen Maanmittarikillan opiskelijoiden keskuuteen kesti muutaman vuoden, muutos onnistui hyvin.

 

  Alkuun ↑

LIIKENNEAKATEMIAPÄIVÄN AIHEET

 • 2020: Liikkumisen tulevaisuus
 • 2019: Keskustaliikenteen haasteet
 • 2018: Liikenneturvallisuus
 • 2017: Raideliikenne
 • 2016: Pyöräliikenne
 • 2014: Smart mobility – älykäs liikenne meillä ja muualla
 • 2013: Liikenne ennen ja nyt – ja mitä tulevaisuudessa?
 • 2012: Liikenne kaupunkisuunnittelun näkökulmasta
 • 2011: Valloittava raideliikenne
 • 2010: Keskustaliikenteen haasteet
 • 2009: Liikenteen tulevaisuus
 • 2008: Esteettömyys liikenteessä
 • 2007: Liikenteen energiakysymykset tässä ja nyt
 • 2006: Joukkoliikenne
 • 2005: Liikennetalous
 • 2004: Liikenneturvallisuus
 • 2003: Opinnot ja työelämä
 • 2002: Liikennetekniikan opetuksen kehittäminen TKK:lla

Alkuun ↑

VANHAT HALLITUKSET JA TOIMIHENKILÖT

2022

 • Ilmari Pyykkö (puheenjohtaja)
 • Elli Happonen (sihteeri)
 • Oskari Nummelin (rahastonhoitaja)
 • Aino Lahnalampi (varapuheenjohtaja)
 • Ida Kettuoja (tiedottaja)
 • Antto Tukia (markkinointivastaava)
 • Ville Kukkonen (yrityssuhdevastaava)
 • Joel Leppänen (tapahtumavastaava)

2021

 • Jani Järviluoto (puheenjohtaja)
 • Ilmari Pyykkö (sihteeri)
 • Joona Aspegren (rahastonhoitaja)
 • Ville Isoranta (varapuheenjohtaja)
 • Aatu Jäntti (tiedottaja)
 • Juno Suvijoki (somevastaava)
 • Matias Säämäki (yrityssuhdevastaava)
 • Kare Visuri (tapahtumavastaava)

2020

 • Eeti Ahola (puheenjohtaja)
 • Antti Leikas (sihteeri)
 • Jani Järviluoto (rahastonhoitaja)
 • Joona Aspegren (yrityssuhdevastaava)
 • Elli Happonen (tiedottaja)
 • Matilda Hakumäki (tapahtumavastaava)
 • Pyry Ruusunen (emäntä)
 • Ilmari Pyykkö (varapuheenjohtaja)

2019

 • Arttu Mäenpää (puheenjohtaja)
 • Tommi Alajoki (sihteeri)
 • Jere Laine (rahastonhoitaja)
 • Jani Järviluoto (yrityssuhdevastaava)
 • Minttu Iivonen (tiedottaja)
 • Severi Mattila (isäntä)
 • Antti Leikas (emäntä)
 • Eeti Ahola (varapuheenjohtaja)

Juhlavuositoimikunta:

 • Juho Björkman (juhlavuositirehtööri)
 • Heikki Salko (juhlavuositirehtööri)
 • Iiro Vainikainen
 • Kaisa Yli-Paunu
 • Kersti Reittu
 • Janne Olin
 • Kasper Luoma
 • Janne Kousa
 • Emilia Taskinen
 • Matilda Hakumäki

2018

 • Iiro Vainikainen (puheenjohtaja)
 • Tommi Alajoki (sihteeri)
 • Joona Jantunen (rahastonhoitaja)
 • Arttu Mäenpää (varapuheenjohtaja, tiedottaja)
 • Janne Olin (yrityssuhdevastaava)
 • Eeti Ahola (mediakeisari)
 • Anni Halko (kiltayhdyshenkilö)
 • Aku Staff (tapahtumavastaava kevätkaudella)
 • Kasper Luoma (tapahtumavastaava syyskaudella)

2017

 • Juho Björkman (puheenjohtaja)
 • Pieta Haukka (sihteeri)
 • Silja Jousi (rahastonhoitaja)
 • Tuomas Leinonen (varapuheenjohtaja)
 • Janne Olin (tiedottaja)
 • Iiro Vainikainen (KV- ja AA-asiain päällikkö)
 • Iida Seppälä (emäntä)
 • Emilia Taskinen (yrityssuhdevastaava)

2016

 • Juho Björkman (puheenjohtaja)
 • Anni Kolehmainen (sihteeri)
 • Janne Peltola (rahastonhoitaja)
 • Heikki Salko (vpj, KV-vastaava)
 • Tuomas Leinonen (AA-vastaava)
 • Satu Räty (tiedottaja)
 • Sanni Virenius (tapahtumavastaava)
 • Tuike Korjus (yrityssuhdevastaava)

2015

 • Ossi Inkiläinen (puheenjohtaja)
 • Jenni Holm (sihteeri kevätlukukaudella)
 • Anna Häkkänen (sihteeri syyslukukaudella)
 • Saara Haapala (rahastonhoitaja)
 • Heikki Salko (tiedottaja)
 • Anu Juvonen (AA-vastaava)
 • Juha Väisänen
 • Aiju Heinonen

2014

 • Kalle Syrjäläinen (puheenjohtaja)
 • Anna Häkkänen (sihteeri, vpj)
 • Heikki Salko (rahastonhoitaja)
 • Matti Huju (yrityssuhdevastaava)
 • Juha Väisänen (tiedottaja)
 • Aiju Heinonen (AA-kerhovastaava)

Vuosijuhlatoimikunta:

 • Anni Suomalainen
 • Jenni Nurmi

2013

 • Sonja Heikkilä (puheenjohtaja)
 • Kalle Syrjäläinen (sihteeri)
 • Heikki Salko (rahastonhoitaja)
 • Janne Peltola (excursiomestari, vpj)
 • Ossi Inkiläinen (excursiomestari)
 • Juhana Hietaranta (yrityssuhdevastaava)
 • Anna Häkkänen (AA-kerhovastaava)
 • Tuomas Kiuru (tiedottaja)

2012

 • Anni Suomalainen (puheenjohtaja)
 • Essi Pohjalainen (sihteeri)
 • Tuomas Kiuru (rahastonhoitaja)
 • Jakob Mirea (excursiomestari)
 • Atte Supponen (yrityssuhdevastaava)
 • Kaisa Reunanen (varapuheenjohtaja)
 • Hamilkar Bergroth (tiedottaja ja PR-vastaava)

2011

 • Esa Hartman (puheenjohtaja)
 • Emmi Hietala (sihteeri)
 • Anni Suomalainen (rahastonhoitaja, varapuheenjohtaja)
 • Essi Pohjalainen
 • Atte Supponen
 • Kaisa Mäkinen
 • Mika Tuominen
 • Sonja Heikkilä

2010

 • Kyösti Kanerva (puheenjohtaja)
 • Esa Hartman (sihteeri)
 • Sauli Sainio (rahastonhoitaja)
 • Noora Salonen (varapuheenjohtaja)
 • Henry Stenberg (excursiomestari)
 • Mika Tuominen (tapahtumavastaava)
 • Markus Simonen (tapahtumavastaava)
 • Katja Tuomola (tiedottaja)

Toimihenkilöt:

 • Kaisa Mäkinen (Maa- ja vesirakentajat -kerhon yhteyshenkilö)
 • Eleonoora Väisänen (Maa- ja vesirakentajat -kerhon yhteyshenkilö)
 • Emmi Hietala (kiltayhteyshenkilö)
 • Anni Suomalainen (kiltayhteyshenkilö)
 • Taina Haapamäki (ulkoexcuyhteyshenkilö)

2009

 • Taina Haapamäki (os. Suominen) (puheenjohtaja)
 • Veera Laine (sihteeri)
 • Sauli Sainio (rahastonhoitaja)
 • Kyösti Kanerva (varapuheenjohtaja)
 • Veikko Karvonen (excursiomestari)
 • Heljä Pirkkamaa (emäntä)
 • Noora Salonen (liikenneakatemiapäivävastaava)
 • Esa Hartman (tiedottaja)

Toimihenkilöt:

 • Katja Tuomola

2008

 • Noora Salonen (puheenjohtaja)
 • Ville Uusi-Rauva (sihteeri)
 • Pasi Hölttä (rahastonhoitaja)
 • Annika Salokangas (varapuheenjohtaja)
 • Kyösti Kanerva (excumestari)
 • Veera Laine (toimintakoordinaattori)
 • Katja Tuomola (toimintakoordinaattori)
 • Taina Suominen (tiedottaja)

2007

 • Anna Sipilä (puheenjohtaja)
 • Maija Musto (sihteeri)
 • Pasi Hölttä (rahastonhoitaja)
 • Lauri Kangas (os. Pitkänen) (varapuheenjohtaja)
 • Noora Salonen (ekskursiomestari)
 • Katja Tuomola (emäntä)
 • Niko Tunninen (tiedottaja/www-vastaava)

2006

 • Simo Airaksinen (puheenjohtaja)
 • Milla Ristikartano (sihteeri)
 • Pasi Hölttä (rahastonhoitaja)
 • Anna Sipilä (varapuheenjohtaja)
 • Sanna Sorvoja (excursiomestari)
 • Maija Musto (emäntä)
 • Lauri Pitkänen (tiedottaja)
 • Niko Tunninen (www-vastaava)

2005

 • Elina Sala (puheenjohtaja)
 • Anna Sipilä (sihteeri)
 • Simo Airaksinen (rahastonhoitaja)
 • Pipsa Eklund (varapuheenjohtaja)
 • Emmi Lehto (excursiomestari)
 • Markus Elfström (isäntä)
 • Elina Aittoniemi (tiedottaja)

2004

 • Niklas von Schantz (puheenjohtaja)
 • Katja Suhonen (sihteeri)
 • Jukka-Pekka Pitkänen (rahastonhoitaja)
 • Elina Sala (varapuheenjohtaja)
 • Juha Nieminen (excursiomestari)
 • Anna Sipilä (emäntä)
 • Laura Hiltunen (tiedottaja)
 • Niina Virtanen (muuvaara)

2003

 • Mikko Lautala (puheenjohtaja)
 • Jenna Johansson (sihteeri)
 • Niina Virtanen (rahastonhoitaja)
 • Leena Gruzdaitis
 • Juho Hannukainen
 • Ilmari Sikander
 • Katja Suhonen
 • Laura Hiltunen

2002

 • Teemu Sihvola (puheenjohtaja)
 • Mikko Lautala (sihteeri)
 • Niina Virtanen (rahastonhoitaja, varapuheenjohtaja)
 • Laura Hiltunen (tiedottaja)
 • Leena Gruzdaitis (proffalinkki)
 • Juho Hannukainen (excursiomestari)
 • Jenna Johansson (emäntä)

Kauemmas historiaan mentäessä tiedot muuttuvat entistä pätkittäisemmiksi. Jos sinulla on tarjota täydennystä, otathan yhteyttä nykyiseen hallitukseen!

2001

 • Teemu Sihvola (puheenjohtaja)
 • Tomi Laine (sihteeri)
 • Laura Lanne (rahastonhoitaja)

2000

 • Timo Karhumäki
 • Sampo Hietanen

1999

 • Tiina Erkkilä (puheenjohtaja)
 • Sampo Hietanen
 • Timo Karhumäki
 • Ville Voltti

1998

 • Sampo Hietanen
 • Timo Karhumäki
 • Johanna Kallioinen
 • Ville Voltti

1997

 • Miikka Niinikoski (rahastonhoitaja)
 • Ville Lehmuskoski
 • Ville Voltti
 • Max Mannola
 • Jaakko Oja
 • Tuomo Eloranta

1996

 • Merja Penttinen (puheenjohtaja)
 • Marko Happonen (rahastonhoitaja)
 • Kimmo Sinisalo (sihteeri, varapuheenjohtaja)
 • Tuomo Eloranta (tiedottaja)
 • Jaakko Oja

Toimihenkilöt:

 • Ville Lehmuskoski (saunavastaava)
 • Vesa Kurki (pelivastaava)
 • Marko Mäenpää
 • Jyrki Rintapiirto
 • Miikka Niinikoski
 • Virpi Harjula

1995

 • Kimmo Sinisalo (puheenjohtaja)
 • Mika Häyrynen (rahastonhoitaja)
 • Max Mannola (saunavastaava)
 • Petri Suominen
 • Petteri Katajisto (sihteeri)
 • Anna Schirokoff
 • Marko Happonen
 • Susanna Ranta
 • Tuomo Eloranta (varajäsen) (webbisivut, logo, sähköpostilistat)

1994

 • Susanna Ranta (puheenjohtaja)
 • Minna Weurlander (sihteeri)
 • Mika Häyrynen (rahastonhoitaja)
 • Petri Suominen