PikkuVaaliJouluKokous 2022

Tapahtuman perustiedot

Linkin perinteinen PikkuVaaliJouluKokous palaa jälleen! Ja mikä ihmeen PikkuVaaliJouluKokous?

Linkki yhdistää vuosittain vaalit ja pikkujoulut rennoksi kokonaisuudeksi, joka kulkee nimellä PikkuVaaliJouluKokous. Tervetuloa siis Otarannan kattosaunalle (Otaranta 8E, ylin kerros) 13.12. kello 17 eteenpäin nauttimaan pikkujoulutarjoiluista ja virvokkeista, saunasta ja hyvästä seurasta sekä äänestämään siitä, ketkä pääsevät Linkin seuraavaan hallitukseen! Vaalikokous alkaa kello 18.00.

Jos Linkin toiminta kiinnostaa enemmänkin, niin voit myös tällä sivulla asettua ennakkoon ehdolle Linkin hallitukseen ensi vuodeksi! Ehdolle asettuminen onnistuu myös kokouksessa. Paikalle voi ja kannattaa tulla myös vain pikkujoulujen vuoksi saunomaan ja viettämään mukavaa iltaa.

Huomioi myös, että itse tapahtumaan tarjoilujen mitoittamiseksi on vapaaehtoinen ilmoittautuminen tällä sivulla, jolla varmistetaan tarjoiluiden riittävyys. Tarjoiluilmo päättyy perjantaina 9.12.

Esityslista ja kokouskutsu toimitetaan jäsenille myös sähköpostitse.

Vaalit

Mitä vaaleissa valitaan?

Vaaleissa hallitukseen valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä 1-5 hallituksen jäsentä. Lisäksi vaaleissa voidaan valita 0-1 yrityssuhdesihteeriä, 0-2 ulkoexcuvastaavaa, sekä ennalta määrittelemätön määrä toimareita. Hallituksen nimeämättömien jäsenten roolit valitaan hallituksen ensimmäisessä kokouksessa. Vaalit järjestetään vuosittain ja hallituksen toimikausi on kalenterivuoden mittainen.

Alla olevat kuvaukset hallituspesteistä ovat tämän vuoden (2022) pestien mukaiset. Hallitukseen valitaan kuitenkin nimettyinä henkilöinä vain puheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja, ja hallitus päättää keskenään, mitä muita rooleja hallituksen jäsenillä on.

Puheenjohtaja
 • Huolehtii siitä, että Linkin toiminta on laillista, sääntöjen mukaista ja toimivaa
 • Johtaa hallitusta ja pitää yllä muiden jäsenten motivaatiota ja hyvinvointia
 • Laatii esityslistat hallituksen ja yhdistysten kokouksia varten
 • Huolehtii siitä, että tapahtumat suunnitellaan ajoissa
 • Auttaa rahastonhoitajaa laatimaan budjetin ja tilinpäätöksen
Sihteeri
 • Laatii pöytäkirjat hallituksen kokouksissa
 • Vastaa nettisivujen ylläpidosta
Rahastonhoitaja
 • Huolehtii Linkin talousasioista ja omaisuudesta
 • Laatii budjetin ja tilinpäätöksen yhdessä puheenjohtaja apunaan
 • Ylläpitää jäsenrekisteriä
Varapuheenjohtaja
 • Huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt
 • On perinteisesti järjestänyt Väylät&Liikenne -päiville lähdön
 • Huolehtii edustuksesta puheenjohtajan kanssa
Yrityssuhdevastaava
 • Hankkii sponsoreita tukemaan Linkin toimintaa
 • Järjestää excuja yhdessä muun hallituksen kanssa
 • Järjestää perinteisesti RATA-päiville lähdön joka toinen vuosi
Tiedottaja
 • Vastaa Linkin ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta eri kanavissa
 • Vastaa tapahtumiin liittyvästä nettisivujen hallinnoinnista
 • Huolehtii Linkin sähköpostilistoista
Tapahtumavastaava
 • On päävastuussa sitsien sekä bileiden suunnittelusta
 • Säilyttää ja pitää huolta Linkin hupitoiminnassa tarvittavista tavaroista
Somevastaava
 • Vastaa Linkin sosiaalisen median kanavista

Hallituspestien lisäksi Linkkiin haetaan nimettyjä toimihenkilöitä tiettyihin pesteihin. Näitä pestejä ovat yrityssuhdesihteeri, tapahtumatoimari sekä ulkoexcuvastaava. Yrityssuhdesihteeriksi valitaan enintään yksi henkilö, ulkoexcuvastaavaksi valitaan enintään kaksi henkilöä, ja tapahtumatoimariksi voidaan valita mikä tahansa määrä. Lisäksi voi hakea muuksi toimihenkilöksi. Alla on kuvaukset nimetyistä toimihenkilöpesteistä.

Yrityssuhdesihteeri
 • Excursioiden järjestämisessä sekä tiedottamisessa avustaminen
Tapahtumatoimari
 • Hallituksen järjestelyapuna sitseillä ja muissa tapahtumissa
Ulkoexcuvastaava
 • Kartoittaa jäsenistön halukkuuden mahdolliseen matkaan, kohteisiin sekä ulkoexcuavustajaksi ryhtymiseen
 • Voi rekrytoida toimikuntaan haluamansa määrän ulkoexcuavustajia
 • Toteuttaa mahdollisen ulkoexcursion, sekä hankkii siihen tarvittavat sponsorit
 • Raportoi matkasta jälkikäteen

Ehdolle asettuminen ja äänestys

Ehdolle puheenjohtajaksi voi asettua Linkin varsinaiset jäsenet ja hallituksesta vähintään puolen on koostuttava varsinaisista jäsenistä. Jos sinulla on kysyttävää hallituksesta, pesteistä tai hallituksessa toimimisesta, ole yhteydessä keneen tahansa hallituslaiseen! Hallitus tulee myös esittäytymään lyhyesti Linkin Instagram-tilillä @Linkki_ry 28.11. alkaen. 

Ehdolle voi asettua tämän sivun alalaidassa olevalla lomakkeella tai vaalikokouksessa paikan päällä.

Huomioithan, että Linkin jäsenyys on edellytys vaaleissa äänestämiseen. Kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus on kaikilla Linkin jäsenillä ja äänestysoikeus on varsinaisilla jäsenillä siten, että jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Tarkistathan jäsenyytesi ennen kokousta rahastonhoitajaltamme Oskarilta (Tg: @nummelo), jos et ole asiasta varma.

 

Nähdään PikkuVaaliJouluKokouksessa!

Ilmoittautuminen tarjoiluja varten

Täyttämiäsi tietoja ei julkaista, ilmoittautuminen päättyy 11.12. klo 23.55.

Haku hallitukseen tai toimihenkilöksi

Nimesi ja hakutoiveesi näkyvät tällä sivulla. 

Hakijat / The people who have applied

Nimi/NameHaen hallitukseen/BoardHaen toimihenkilöksi/The officials
Eeti Ahola
 • Tapahtumatoimari / Event official
Ville Kukkonen
 • Hallituksen jäsen / Member of the board
Joel Leppänen
 • Hallituksen jäsen / Member of the board
Ilmari Pyykkö
 • Tapahtumatoimari / Event official
Ida Kettuoja
 • Hallituksen jäsen / Member of the board
Terho Nissilä
 • Sihteeri / Secretary
 • Hallituksen jäsen / Member of the board
Aino Lahnalampi
 • Puheenjohtaja / Chair
 • Hallituksen jäsen / Member of the board
Väinö Jalkanen
 • Ulkoexcuvastaava / Foreign excursion planner
Anton Partanen
 • Ulkoexcuvastaava / Foreign excursion planner
Samu Hasegawa
 • Rahastonhoitaja / Treasurer
 • Hallituksen jäsen / Member of the board
Nimi/NameHaen hallitukseen/BoardHaen toimihenkilöksi/The officials

 

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että luovuttamiasi tietoja käsitellään tapahtumaan liittyvissä asioissa. Luovuttamiasi tietoja käsitellään vain tapahtumaan liittyen ja ne poistetaan tapahtuman jälkeen.